ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) u članku 25. u stavku 2. umjesto riječi «dvije godine», trebaju stajati riječi «tri godine», a ostali tekst ostaje neizmijenjen.

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».


PREDSJEDATELJ                                                 PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA                                                   ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić                                                         Muhamed Ibrahimović