ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

Članak 1.

U Zakonu o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama – pročišćeni tekst (“Službeni list SRBiH”, br. 24/86, 33/90, 32/91) u općini Široki Brijeg ukidaju se postojeći, odnosno utvrđuju se novi nazivi naseljenih mjesta i to:

a) ukidaju se nazivi naseljenih mjesta:
Duboko Mokro
Pribinovići

b) utvrđuje se novi naziv naseljenog mjesta
Mokro


Članak 2.

U roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Općinsko vijeće Široki Brijeg uskladit će svoje propise o granicama naseljenih mjesta s odredbama ovoga Zakona.


Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

 

PREDSJEDATELJ                                              PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                           ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH         PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                            Muhamed Ibrahimović