Na temelju članka 8. stavak 1. Uredbe o boravišnoj pristojbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra trgovine, donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJEBE ZA 2003. GODINU

I

Ovom odlukom utvrđuje se visina boravišne pristojbe za 2003. godinu.

II

Za turistička mjesta razvrstana u razrede sukladno Pravilniku o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/96), boravišna pristojba za 2003. godinu utvrđuje se u slijedećim iznosima:

RAZRED

TURISTIČKOG

MJESTA

BORAVIŠNA PRISTOJBA U KM ZA RAZDOBLJE

I

Glavna sezona

II

Predsezona

Posezona

III

Vansezona

A

2,00

1,60

1,20

B

1,60

1,20

1,00

C

1,20

1,00

0,80

D

1,00

0,80

0,60

 

 III

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 244/02
8. travnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.