Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU PRIVREMENOG OVLAŠĆENJA ZA POTPISIVANJE NALOGA PLATNIH TRANSAKCIJA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

I

Za potpisivanje naloga platnih transakcija Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu u slučaju spriječenosti jednog od potpisnika, utvrđenog članom 34. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) privremeno se za drugog potpisnika ovlašćuju:
- dr. ALIJA BEHMEN, premijer Federacije Bosne i Hercegovine,
- MIJO ANIĆ, federalni ministar odbrane-federalni ministar obrane,
- dr. ŽELJKO MIŠANOVIĆ, federalni ministar zdravstva.


II

Ovlašćeni potpisnici će u funkciji drugog potpisnika naloge potpisivati pojedinačno po utvrđenom redosljedu iz tačke I ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 221/02
18. juna/lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.