Temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA ZA FINANCIRANJE IZRADE STRATEGIJE ZA REFORMU SOCIJALNE POMOĆI

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 11.000 KM Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica za financiranje izrade strategije za reformu socijalne pomoći.


II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica" iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 213/2002
16. svibnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.