Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA

I

Federalnom zavodu za programiranje razvoja odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za programiranje razvoja se pokrivaju na sljedeći način:
1. Putni troškovi u iznosu od 10.000,00 KM terete poziciju "Ugovorene usluge" za isti
iznos.
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 2.800,00 KM terete poziciju "Izdaci za energiju".

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalni zavod za programiranje razvoja.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 201/02
16. svibnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.