Temeljem članka 32. stavak 1. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
TEKUĆE PRIČUVE PRORAČUNA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU


I


Odobrava se izdvajanje sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu u iznosu od 45.000,00 KM, a u svrhu plaćanja troškova za objavu Nacrta amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
u pet dnevnih listova sa područja Bosne i Hercegovine.


II


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 133/02
8. travnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.