Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
(''Službene novine Federacije BiH'', br.1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O PRIVREMENOM PREUZIMANJU PRAVA
OSNIVAČA ZAVODA ZA AGROPEDOLOGIJU
SARAJEVO


I


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine privremeno, do donošenja odgovarajućeg zakona, preuzima prava osnivača Zavoda za agropedologiju Sarajevo, kao društva sa ograničenom odgovornošću.


II


Ova odluka predstavlja osnivački akt za upis d.o.o. iz točke I ove odluke u sudski registar.


III


Ova odluka stupa na snagu danom objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''


V broj 653/02
30. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.