Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), u svezi s točkom IV Odluke o zaduživanju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODOBRAVANJU UGOVORA O ZADUŽIVANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

U Odluci o odobravanju ugovora o zaduživanju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/02 i 52/02), točka II mijenja se i glasi:

“II

Ugovori o zaduživanju iz točke I alineja prva i druga ove odluke trajat će do kraja 2003. godine.”

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH.


V broj 646/02
prosinca 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.