Na temelju clanka 95. stavak 5. Zakona o obrani Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/96 i 23/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O RANIJEM OTPUSTU VOJNIKA SA SLUŽENJA VOJNOG ROKA


I

Vojnici koji su na služenje vojnog roka upuceni u srpnju 2002. godine otpuštaju se sa služenja vojnog roka 30.12.2002. godine.

II

Zapovijed o ranijem otpustu vojnika na temelju ove odluke i o procedurama njenog provodenja , donijet ce federalni ministar uz suglasnost sa zamjenikom ministra obrane.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit ce se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 632/02
23. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.