Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA “OLAKŠANJE TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUROPI” (TTFSE)

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 723.450,00 KM Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija, Direkciji za implementaciju projekta, za sufinanciranje Projekta “Olakšanje trgovine i transporta u Jugoistočnoj Europi” (TTFSE), za IV kvartal 2002. godine.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica “ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III


Poslodavac na ugovorima u okviru Projekta “Olakšanje trgovine i transporta u Jugoistočnoj Europi” (TTFSE) će biti Carinska uprava Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje ovlaštenje direktoru Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje ugovora iz stavka 1. ove točke.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , svatko u okviru svoje nadležnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 611/02
15. studenoga 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.