Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SPORAZUM IZMEĐU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA DONACIJE ZA FINANCIRANJE PROJEKTA SANACIJE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE MREŽE U PODRUČJU TRAVNIKA

I

Daje se suglasnost na sporazum između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Španije o korištenju sredstava donacije u iznosu od 160.000 EUR za financiranje projekta “Sanacija elektrodistribucijske mreže u području Travnika”.

II

Ovlašćuje se federalni ministar energije, rudarstva i industrije da u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpiše Sporazum između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Španije o korištenju sredstava za financiranje projekta iz točke 1. ove odluke.

III

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 606/02
28. studenoga 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.