Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA “TEHNIČKA POMOĆ REFORMI SOCIJALNOG SEKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI” - SOTAC

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje u iznosu od 99.890,00 KM za sufinanciranje Projekta “Tehnička pomoć reformi socijalnog sektora u Bosni i Hercegovini”, po osnovu IDA kredita..

II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Učršće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svatko u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 582/02
29. listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.