Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA “RADNO PREUSMJERAVANJE DEMOBILIZIRANIH VOJNIKA VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE –PELRP”

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje u iznosu od 199.780 KM za sufinanciranje Projekta “Radno preusmjeravanje demobiliziranih vojnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine –PELRP”, za III kvartal i po osnovu IDA kredita 119.868,00 KM i po osnovu Norveškog granta 79.912,00 KM.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Učršće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 575/2002
29. listopada 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.