Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA “RADNO PREUSMJERAVANJE DEMOBILISANIH VOJNIKA VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE –PELRP”

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje u iznosu od 199.780 KM za sufinansiranje Projekta “Radno preusmjeravanje demobilisanih vojnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine –PELRP”, za III kvartal i po osnovu IDA kredita 119.868,00 KM i po osnovu Norveškog granta 79.912,00 KM.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Učršće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svako u okviru svoje nadležnosti.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 575/2002
29. oktobra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.