Na osnovu člana 19. stav. 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95) i čl. 7. i 4. alineja 2. i 3. Zakona o kontroli cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O NAJVIŠIM MALOPRODAJNIM CIJENAMA MOTORNIH GORIVA ,
DIZEL-GORIVA I LOŽ-ULJA

I

Ovom odlukom utvrđuju se najviše maloprodajne cijene motornih benzina, dizel –goriva i lož-ulja ( u daljem tekstu: naftni derivati) za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Federacija).
Najviša maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji iznosi:

NAZIV NAFTNIH DERIVATA

NAJVIŠA MALOPRODAJNA CIJENA KM/L

MB-98

1,16

BMB-98

1,16

BMB-95

1,16

BMB-91

1,16

D-2

1,14

LUEL

1,00

II

Danom stupanja na snagu ove odluke sve pravne osobe kod kojih su se zatekle zalihe naftnih derivata dužne su izvršiti popis uz prisustvo ovlaštenog službenika Federalnog ministarstva finansija-Porezne uprave i utvrditi nove maloprodajne cijene.


III

Ova odluka stupa na snagu 5. novembra 2002. godine u 00,00 sati i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 550/02
4. novembra/studenog 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r