Temeljem članka 95. stavak 1. Zakona o temeljima socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 36/99), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU NOVČANIH IZNOSA KOJI ĆE SE NAPLAĆIVATI TIJEKOM CIJELOG MJESECA LISTOPADA 2002. GODINE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA “DJEČIJI TJEDAN”

I

Ovom odlukom utvrđuje se novčani iznos koji će se naplaćivati tijekom cijelog mjeseca listopada 2002. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za “Dječiji tjedan”, i to:

1. 1% na prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom ,
brodskom, avionskom i autobuskom prometu;
2. 20% na poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, osim na pošiljke tiska i
tjednika;
3. 1% na prodatu ulaznicu za kazalište, kino i druge kulturne manifestacije i sportske
priredbe za koje se naplaćuju ulaznice;
4. 1% na prodatu gramofonsku ploču, muzički kompakt disk i video kazetu.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 527/02
5. rujna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.