Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi


ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA BUDŽETA U 2002. GODINI ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I DRUGE ORGANIZACIJE

I

U Odluci o rasporedu sredstava Budžeta u 2002. godini za udruženja građana i druge organizacije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/02), tačka I mijenja se i glasi:

Redni
broj

NAZIV UDRUŽENJA

Raspored sredstava u
 2002. godini

(u KM)

1.

Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”

62.000

2.

Hrvatsko društvo “Napredak”

37.000

3.

Srpsko kulturno društvo “Prosveta”

37.000

4.

Jevrejsko kulturno društvo “La Benevolencija”

23.000

5.

Akademija za nauku i umjetnost BiH

75.000

6.

Vijeće kongresa bošnjačko-muslimanskih intelektualaca

23.000

7.

Društvo bošnjačko-hrvatskog prijateljstva

10.000

8.

Rijaset islamske zajednice

37.000

9.

Vrhbosanska nadbiskupija

32.000

10.

Franjevačka teologija

23.000

11.

Sinanova tekija

18.000

12.

Pravoslavna zajednica

23.000

13.

Savez slijepih građana Federacije Bih za informacioni sistem slijepih

20.000

14.

Savez udruga slijepih osoba Mostar

5.000

15.

Savez protiv alkoholizma i drugih toksikomanija BiH

30.000

16.

Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika

10.000

17.

Udruženje logopeda

5.000

18.

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca

76.000

19.

Udruga obitelji poginulih Mostar

27.000

20.

Savez ratnih vojnih invalida BiH

76.000

21.

Udruga HVIDR-a Mostar

27.000

22.

Jedinstvena organizacija boraca BiH “Unija veterana”

37.000

23.

Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO HB

18.000

24.

Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog

antifašističkog rata BiH

27.000

25.

Savez demobilisanih boraca odbrambenooslobodilačkog rata 1992.-1995.

37.000

26.

Jedinstvena organizacija boraca BiH “Unija veterana” Brčko

10.000

27.

Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja u Federaciji

18.000

28.

Vatrogasni savez zajednica FBiH

15.000

29.

Vatrogasni savez HZ HB Mostar

5.000

30.

Matica iseljenika BiH

37.000

31.

Hrvatska matica iseljenika u FBiH

15.000

32.

Pokret gorana

15.000

33.

Savez inovatora BiH

20.000

34.

Unija ženskih asocijacija ŽAR

20.000

35.

Srpsko građansko vijeće

32.000

36.

Savez novinara

10.000

37.

Udruga hrvatskih novinara

5.000

38.

Savez za naučno-tehničko vaspitanje mladih narodna tehnika

27.000

39.

Savez za naučno-tehničko vaspitanje mladih BiH

23.000

40.

MDD Merhamet sarajevo

37.000

41.

Karitas Vrhbosanske nadbiskupije

10.000

42.

Karitas Biskupske konferencije BiH

10.000

43.

Karitas Biskup. Mostar-Duvno i Trebinje

10.000

44.

Savez logoraša BiH

37.000

45.

Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata Mostar

10.000

46.

Internacionalna liga humanista Sarajevo

37.000

47.

Društvo pisaca BiH

27.000

48.

Naša djeca

18.000

49.

Planinarski savez BiH

5.000

50.

Crveni križ Federacije BiH

20.000

51.

Viktimološko društvo BiH

5.000

52.

Forum parlamentaraca

27.000

53.

Unija Roma BiH

10.000

54.

Centar za unapređenje osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

10.000

55.

Savez izviđača FBiH

10.000

56.

Savez za sport i rekreaciju invalida BiH

10.000

57.

Interreligijski zbor “Pontanima”

10.000

58.

“Majke Srebrenice” Podrinja

20.000

59.

Asocijacija sjedeće odbojke

10.000

60.

Stijene-Široki Brijeg

10.000

61.

Udruženje paraplegičara Cazin

5.000

62.

Savez logoraša BiH-Centar za istraživanje i dokumentaciju

50.000

63.

Zajednica tehničke kulture Federacije Bih

85.000

64.

Hrvatsko narodno vijeće

10.000

65.

“Obrazovanje gradi BiH”

30.000

66.

“Kruh Svetog Ante”

10.000

67.

Fondacija “Fondeko”

20.000

68.

Klub hrvatskih povjerenika iz iseljeništva u BiH

7.000

69.

Vijeće sabora građana Bosanska Krajina

8.000

UKUPNO

1.615.000

 


II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 490/02
3. oktobra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.