Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA URED ZA REVIZIJU PRORAČUNA-BUDŽETA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I

Uredu za reviziju proračuna-budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju proračuna-budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:

1. Putni troškovi u iznosu od 30.000,00 KM terete poziciju
“Ugovorene usluge”.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Ured za reviziju proračuna-budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 482/02
23. rujna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.