Na osnovu člana 30. Zakona o bužetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA URED ZA REVIZIJU BUDŽETA-PRORAČUNA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I

Uredu za reviziju budžeta-proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02).


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju budžeta-proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:

1. Putni troškovi u iznosu od 30.000,00 KM terete poziciju
“Ugovorene usluge”.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Ured za reviziju budžeta-proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 482/02
23. septembra 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.