Temeljem članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), i članka 17. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU NA IME TROŠKOVA LIJEČENJA

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava za medicinsko zbrinjavanje 18-mjesečnog TRNKA MALIKA , oboljelog od encefalitisa , u Fioating Hospital Boston.


II


Aproksimativni troškovi bolničkog liječenja i transporta oboljelog djeteta iznose 50.000 USD.
Avans od 20.000 USD i troškovi transporta , sukladno profakturi, će biti isplaćeni nakon potpisivanja ove odluke, a ostale tranše sukladno fakturama zdravstvene ustanove iz točke I ove odluke.


III

Federalno ministarstvo zdravstva se obavezuje da će pratiti tok liječenja TRNKA MALIKA i o potrebi daljnjeg izdvajanja sredstava izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

IV

Sredstva iz točke II ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Tekuća pričuva Vlade Federacije” iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

V


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo zdravstva , svatko u okviru svoje nadležnosti.

VI


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.


V broj 480/02
20. rujna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.