Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), i člana 17. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU NA IME TROŠKOVA LIJEČENJA

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava za medicinsko zbrinjavanje 18-mjesečnog TRNKA MALIKA , oboljelog od encefalitisa , u Fioating Hospital Boston.


II


Aproksimativni troškovi bolničkog liječenja i transporta oboljelog djeteta iznose 50.000 USD.
Avans od 20.000 USD i troškovi transporta će prema profakturi biti isplaćeni nakon potpisivanja ove odluke, a ostale tranše prema fakturama zdravstvene ustanove iz tačke I ove odluke.


III

Federalno ministarstvo zdravstva se obavezuje da će pratiti tok liječenja TRNKA MALIKA i o potrebi daljnjeg izdvajanja sredstava izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

IV

Sredstva iz tačke II ove odluke će biti isplaćena sa pozicije “Tekuća rezerva Vlade Federacije” iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

V


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo zdravstva , svako u okviru svoje nadležnosti.

VI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.V broj 466/02
5. rujna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.