Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), točka 1a. Odluke o metodima , rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju poduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informiranja , igara na sreću i industrije naoružanja i vojne opreme (“Službene novine Federacije BiH”, br. 11/99, 37/00, 49/01), te odredaba Uredbe o vršenju ovlaštenja i obveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima po temelju državnog kapitala (“Službene novine Federacije BiH, br. 8/00, 40/00, 43/00, 4/01, 5/01, 26/01, 35/01, 13/02 i 14/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O DIJELU DRŽAVNOG KAPITALA U GOSPODARSKOM DRUŠTVU “INTERŠPED” D.D. SARAJEVO KOJI SE IZUZIMA OD PRIVATIZACIJE

I

Izuzima se od privatizacije i zadržava u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine dio državnog kapitala u Gospodarskom društvu “INTERŠPED” d.d. Sarajevo.

II

U postupku privatizacije gospodarskog društva iz točke I ove odluke neće se privatizirati državni kapital koji čini 16% ukupnog kapitala tog društva.

III

Upravljanje dionicama u gospodarskom društvu iz točke II ove odluke , u ime Federacije Bosne i Hercegovine, povjerava se Federalnom ministarstvu trgovine Mostar.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 466/02
5. rujna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.