Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), tačka 1a. Odluke o metodama , rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja , igara na sreću i industrije naoružanja i vojne opreme (“Službene novine Federacije BiH”, br. 11/99, 37/00, 49/01), te odredaba Uredbe o vršenju ovlaštenja i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala (“Službene novine Federacije BiH, br. 8/00, 40/00, 43/00, 4/01, 5/01, 26/01, 35/01, 13/02 i 14/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O DIJELU DRŽAVNOG KAPITALA U PRIVREDNOM DRUŠTVU “INTERŠPED” D.D. SARAJEVO KOJI SE IZUZIMA OD PRIVATIZACIJE

I

Izuzima se od privatizacije i zadržava u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine dio državnog kapitala u Privrednom društvu “INTERŠPED” d.d. Sarajevo.

II

U postupku privatizacije privrednog društva iz tačke I ove odluke neće se privatizirati državni kapital koji čini 16% ukupnog kapitala tog društva.

III

Upravljanje dionicama u privrednom društvu iz tačke II ove odluke , u ime Federacije Bosne i Hercegovine, povjerava se Federalnom ministarstvu trgovine Mostar.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 466/02
5. septembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.