Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU PCU OBRAZOVANJE ZA SUFINANSIRANJE "RAZVOJNOG PROJEKTA OBRAZOVANJA" U PRVOM TROMJESEČJU 2002. GODINE

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 59.772 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa, PCU Obrazovanje za sufinansiranje "Razvojnog projekta obrazovanja" u prvom tromjesečju 2002. godine.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije " Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica" iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

IVOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 451/02
13. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.