Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SLUŽBU ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutrašnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na sljedeći način:
1. Naknada troškova uposlenih u iznosu od 220.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala " za isti iznos .


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 434/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.