Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) u svezi s člankom 38. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O ODOBRAVANJU POZAJMICE IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

I

U Odluci o odobravanju pozajmice iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/02), briše se točka III.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 421/02
7. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.