Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) u vezi s članom 38. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O ODOBRAVANJU POZAJMICE IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

I

U Odluci o odobravanju pozajmice iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/02), briše se tačka III.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 421/02
7. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.