Na osnovu člana 31. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 16. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/01 i 61/01) ,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA IZ SREDSTAVA PRIVREMENOG FINANSIRANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR-MART 2002. GODINE OPĆINI GORNJI VAKUF-USKOPLJE

I


Iz sredstava privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine odobrava se izdvajanje u iznosu od 200.000 KM općini Gornji Vakuf-Uskoplje za sanaciju i rekonstrukciju putne komunikacije Gornji Vakuf-Uskoplje-Dobrošin-Voljevac.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća rezerva" iz sredstava privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine.

III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i općina Gornji Vakuf-Uskoplje.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 83/2002
14. februara 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.