Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA OLAKŠANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUROPI (TTFSE)

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), odobrava se izdvajanje u iznosu od 704.000,00 KM Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija , Direkciji za implementaciju projekta, za sufinanciranje Projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Europi (TTFSE)

II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Poslodavac na ugovorima u okviru projekta olakšanja i trgovine transporta u jugoistočnoj Europi (TTFSE) će biti Carinska uprava Federacije Bosne i Hercegovine .
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje ovlaštenje direktoru Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje ugovora iz stavka 1. ove točke.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , svako u okviru svoje nadležnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 379/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.