Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA OLAKŠANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EVROPI (TTFSE)

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), odobrava se izdvajanje u iznosu od 704.000,00 KM Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija , Direkciji za implementaciju projekta, za sufinansiranje Projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi (TTFSE)

II

Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se sa pozicije "Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Poslodavac na ugovorima u okviru projekta olakšanja i trgovine transporta u jugoistočnoj Evropi (TTFSE) će biti Carinska uprava Federacije Bosne i Hercegovine .
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje ovlaštenje direktoru Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje ugovora iz stava 1. ove tačke.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , svako u okviru svoje nadležnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 379/02
2. augusta 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.