Na temelju članka 7. stavak 1. u svezi sa člankom 4. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O PRESTANKU PRIMJENE ODLUKE O MJERAMA NEPOSREDNE
KONTROLE CIJENA LIJEKOVA UTVRĐIVANJEM MARŽI

I

Ovom odlukom prestaje primjena Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena lijekova utvrđivanjem marži ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/00).

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 400/02
7. kolovoza 2000. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.