Na osnovu člana 7. stav 1. u vezi sa članom 4. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O PRESTANKU PRIMJENE ODLUKE O MJERAMA
NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA LIJEKOVA UTVRĐIVANJEM MARŽI

I

Ovom odlukom prestaje primjena Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena lijekova utvrđivanjem marži ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/00).

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 400/02
7. augusta 2000. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.