Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA URED ZA INFORMIRANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosnei Hercegovine za 2002. godinu za Ured za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:
1. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 4.950,00 KM terete poziciju
"Ugovorene usluge" u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Ured za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija .

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 


V broj 392/02
2. kolovoza 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.