Temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), točke Ia. Odluke o metodama , rokovima i mjerodavnoj agenciji za privatizaciju poduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksplatacije ruda i šuma, javnog informiranja, igara na sreću i industrije naoružanja i vojne opreme ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/99, 37/00 i 49/01), te odredaba Uredbe o vršenju ovlasti i obveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima po osnovi državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/00, 40/00, 43/00, 4/01, 5/01, 26/01, 35/01, 13/02 i 14/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O DIJELU DRŽAVNOG KAPITALA U GOSPODARSKOM DRUŠTVU "BOSNALIJEK" D.D. SARAJEVO KOJI SE IZUZIMA OD PRIVATIZACIJE

I

Izuzima se od privatizacije i zadržava u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine dio državnog kapitala u gospodarskom društvu "BOSNALIJEK" d.d. Sarajevo.

II

U postupku privatizacije gospodarskog društva iz točke I ove odluke neće se privatizirati državni kapital koji čini 30% ukupnog kapitala tog društva.

III

Upravljanje dionicama iz točke II ove odluke u gospodarskom društvu "BOSNALIJEK" d.d. Sarajevo, u ime Federacije Bosne i Hercegovine , povjerava se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 372/02
18. srpnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.