Na osnovu člana 19. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) a u vezi sa članom 30. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ "TRANSFERA ZA KINEMATOGRAFIJU"

I

Filmskoj produkcijskoj kući Refresh Production Sarajevo će se dodijeliti finansijska sredstva u iznosu od 300.000,00 KM u svrhu finansijske podrške za realizaciju dugometražnog igranog filma "Gori Vatra" scenariste i reditelja Pjera Žalice.


II

Sredstva iz tačke I ove odluke će se izdvojiti iz sredstava utvrđenih u razdjelu 21. pozicija "Transfer za kinematografiju" u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 368/2002
13. juna / lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.