Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU OPĆINAMA SA POZICIJE "TRANSFER KANTONIMA I NIŽIM NIVOIMA VLASTI"

I

Iz Budžeta-Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), raspoređuju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.976.000 KM niže navedenim općinama na temelju sljedećih kriterija:
1. broj stanovnika,
2. broj zaposlenih,
3. procent zaposlenosti u općini u odnosu na broj stanovnika,
4. planirani budžetski prihodi za 2002. godinu,
5. iznos planiranih prihoda u budžetu općina za 2002. godinu u odnosu na broj stanovnika, odnosno nivo budžetskih sredstava po glavi stanovnika općine,
6. korektivni kriterij: ravnomjernija regionalna zastupljenost općina.

 

Redni

Broj

Općina

Raspored sredstava u 2002. godini

(u KM)

 1

Sanski Most

 90.000

 2

Velika Kladuša

 45.000

 3

Bosanska Krupa

 90.000

 4

Bihać

 

 5

Bosanski Petrovac

 

 6

Ključ

 45.000

 7

Cazin

 90.000

 8

Bužim

135.000

 9

Odžak

 45.000

10

Domaljevac-Šamac

 72.000

11

Orašje

 

12

Tuzla

 

13

Banovići

 

14

Gradačac

 45.000

15

Srebrenik

 45.000

16

Kladanj

 

17

Kalesija

 90.000

18

Živinice

 

19

Lukavac

 

20

Gračanica

 

21

Doboj Istok

 45.000

22

Teočak

 54.000

23

Sapna

 72.000

24

Čelić

 90.000

25

Visoko

 

26.

Olovo

 

27

Doboj Jug

 27.000

28

Breza

 

29

Zenica

 

30.

Zavidovići

 

31

Žepče

 45.000

32

Maglaj

 

33

Tešanj

 45.000

34

Vareš

 

35

Usora

 45.000

36

Kakanj

 45.000

37

Goražde

 45.000

38

Foča

 27.000

39

Pale

 27.000

40

Novi Travnik

 

41

Jajce

 

42

Vitez

 

43

Bugojno

 45.000

44

Kreševo

 

45

Busovača

 

46

Kiseljak

 

47

Gornji Vakuf

 27.000

48

Donji Vakuf

 

49

Fojnica

 

50

Travnik

 

51

Neum

 

52

Stolac

 

53

Prozor-Rama

 45.000

54

Čapljina

 

55

Konjic

 

56

Jablanica

 

57

Mostar Grad

 

58

Mostar Jugoistok

 90.000

59

Mostar Jug

 45.000

60

Čitluk

 

61

Ravno

 27.000

62

Grude

 

63

Ljubuški

 

64

Posušje

 

65

Široki Brijeg

 

66

Centar

 

67

Novo Sarajevo

 

68

Stari Grad

 

69

Novi Grad

 

70

Ilidža

 

71

Hadžići (budžet nije usvojen)

 45.000

72

Vogošća

 32.000

73

Trnovo

 45.000

74

Ilijaš

 

75

Drvar

 72.000

76

Livno

 

77

Tomislavgrad

 45.000

78

Bosansko Grahovo

 54.000

79

Glamoč

 45.000

80

Kupres

 

Ukupno

1.976.000

 

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Transfer kantonima i nižim nivoima vlasti" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 354/2002
18. jula / srpnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.