Na osnovu člana 31. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 16. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/01 i 61/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O JEDNOKRATNOJ POTPORI IZ SREDSTAVA PRIVREMENOG FINANSIRANJA FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA


I

Iz sredstava privremenog finansiranja odobravaju se sredstva u iznosu od
200.000 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na ime finansiranja XVII Internacionalnog festivala Sarajevo "Sarajevska zima 2001".


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Transfer za kulturu od značaja za Federaciju" iz sredstava privremenog finansiranja.

III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta svako u okviru svoje nadležnosti.


III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 76/2002
4. februara 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.