Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA POTPIS PROJEKTNOG UGOVORA IZMEĐU FEDERACIJE BIH I OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ
(Projekat razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja)

I

Daje se ovlaštenje federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gđi. Behiji Hadžihajdarević, da ispred Federacije Bosne i Hercegovine , potpiše Projektni ugovor između Federacije Bosne i Hercegovine i OPEK Fonda za međunarodni razvoj (Projekat razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja)


II

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 71/2002
14. februara /veljače 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.