Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o lijekovima (''Službene novine Federacije BiH'', broj 51/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donosi


O D L U K U

O LISTI ESENCIJALNIH LIJEKOVA
NEOPHODNIH ZA OSIGURANJE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE U OKVIRU STANDARDA OBVEZNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE


I


Ovom odlukom utvrđuje se Lista esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Lista esencijalnih lijekova).


II


Integralni tekst Liste esencijalnih lijekova iz točke I ove odluke, sastavni je dio ove odluke i njena primjena je obvezna za sve zavode zdravstvenog osiguranja kantona, tako da je Lista esencijalnih lijekova ujedno i pozitivna lista lijekova kantona, a suglasno članku 83. stavak 2. Zakona o lijekovima.


III


Zavodi zdravstvenog osiguranja kantona svojom odlukom utvrđuju procentualno učešće osiguranika u nabavci pojedinih lijekova sa Liste esencijalnih lijekova.


IV


Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o prihvatanju Liste esencijalnih lijekova u medicini koja se primjenjuje na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 28/00).


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH'', a počet će se primjenjivati nakon isteka roka od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.


V broj 274/02
28. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.


L I S T A
ESENCIJALNIH LIJEKOVA NEOPHODNIH ZA
OSIGURANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OKVIRU
STANDARDA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE


Registar internacionalnih nezaštićenih naziva - INN

Napomene:
Lijekovi obilježeni jednom zvjezdicom (*) propisuju se, odnosno koriste, uz
stroga indikaciona ograničenja.
Lijekovi sa dvije zvjezdice (**) su rezervni antimikrobici; dozvoljena upotreba samo u slučaju rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju, uz antibiogram

A

acetazolamid
- tbl 250 mg

acetisalicilna kiselina
- tabl 100 mg

aciklovir
- krema 5%
- mast za oči 3%
- tbl 200 mg*

adrenalin (epinefrin)
- injekcije 1 mg/mL

alopurinol*
- tbl. 100 mg

aluminij hidroksid+magnezij oksid
- suspenzija
- tablete

aminofilin
- injekcije 250 mg/10 mL

amitriptilin
- tbl 10 i 25 mg

amjodaron*
- injekcije 150 mg
- tbl 200 mg

amlodipin
- tbl/kaps. 5-10 mg

amoksicilin
- kapsule 250 i 500 mg
- suspenzija 250 mg

amoksicilin + klavulonska kiselina*
- suspenzija 156 i 312,5 mg
- tbl 375 i 625 mg

ampicilin
- injekcije 250 i 500 mg i 1 g

atenolol
- tbl 50 i 100 mg

atropin
- injekcije 1 mg
- kapi za oči 0,1 i 1%

azatioprin*
- injekcije 100 mg
- tbl 50 mg

azitromicin*
- sirup 100 mg/5 mL

B

bacitracin + neomicin
- kapi za oči
- mast

benzatin benzilpenicilin
- injekcije 2,4 M i.j.

(benzatin) fenoksimetilpencilin*
- kapi 150.000 i.j.
- tbl 500.000 i.j.
- sirup 1 M i.j.

benzil benzoat
- emulzija 25%

benzilpenicilin
- injekcije 1 M i.j.

benzilpenicilin-prokainbenzilpenicilin
- injekcije 400.000-4 M i.j.

betametazon+gentamicin
- mast i krema

betametazon+salicilna kiselina
- mast

biperiden
- injekcije 5 mg
- tbl 2 mg

bisakodil
- čepići 1 00 mg
- dražeje 5 mg

bleomicin*
- injekcije 15 mg

bupivakain
- injekcije 0,25 i 0,75%

(butil) skolopamin
- dražeje 10 mg
- injekcije 20 mg


C

cefaleksin*
- kapsule 250 i 500 mg
- sirup 250 mg

cefazolin
- injekcije 1 g

cefataksim**
- injekcije 1 g

ceftriakson**
- injekcije 0,5 mg i 1 g

ciklofosfamid*
- dražeje 50 mg
- injekcije 100-500 mg

ciklosporin*
- injekcije 50 mg
- kapsule 25-100 mg
- otopina 100 mg/5 mL

ciprofloksacin**
- injekcije 100 mg
- tbl 250, 500 i 750 mg

cisplatin*
- injekcije 100 i 50 mg
- kapsule


D

deksametazon
- injekcije 4 mg
- - tbl 0,5 mg

deksametazon + neomicin
- kapi za oči i uši

diazepam
- injekcije 10 mg
- - klizme 10 mg
- tbl 2-10 mg

didrogesteron
- tbl 10 mg

digoksin
- injekcije 0,25 mg
- - tbl 0,25 mg

diklofenak
- čepići 12,5 mg
- injekcije 75 mg
- tbl 50 i 100 mg

dobutamin
- injekcije 250 mg/5 mL

docetaksel*
- injekcije 20 i 80 mg

doksazosin
- tbl 2 i 4 mg

doksiciklin
- kapsule 100 mg

doksorubicin*
- injekcije 10 i 50 mg


E

enalapril
- tbl 5-20 mg

enalapril+hidroklorotiazid
- tbl

ergometrin
- dražeje 0,2 mg
- injekcije 0,2 mg

ergotamin kombinacija
- tbl

eritromicin
- kapsule 250 mg

esencijalni fosfolipidi
- kapsule

etambutol
- tbl 400 mg

entibiskumacetat
- tbl 300 mg

etopozid*
- injekcije 20 mg
- - kapsule 50 i 100 mg

etosuksimid
- sirup 5%


F

faktor koagulacije VIII
faktor koagulacije IX

feksofeandin
- tbl 60 i 120 mg

fenobarbiton
- tbl 15 i 100 mg

feri oksid polimaltoza kompleks
- injekcije 100 mg/2 mL
- sirup 50 mg/5 mL
- tbl 100 mg

fero fumarat
- kapsule 350 mg

fitomenadion (vitamin K)
- injekcije 10 mg

flufenazin
- dražeje 1-6 mg
- injekcije 2,5 i 25 mg

flukonazol
- kapsule 50 mg

fluoksetin
- tbl 20 mg

fluorouracil*
- injekcije 250 mg

flutikazon
- aerosol 0,05-0,25 mg

folna kiselina
- injekcije 15 mg
- tbl 0,4 i 5 mg

flurosemid
- injekcije 20 i 250 mg
- tbl 40 i 500 mg


G

gentamicin
- injekcije 20-120 mg

glibenklamid
- tbl 250 mg

gliceril trinitrat
- kapsule 2,5 mg
- tablete 0,5 mg

glukagon*
- injekcije 1 mg


H

haloperidol
- injekcije 5 i 50 m
- kapi 1%
- tbl 2 i 10 mg

heparin
- injekcije 1.000-25.000 i.j.

hidroklorotiazid+amilorid
- tbl (50+5) mg

hidrokortizon
- injekcije 100 mg

hidroksokobalamin
- injekcije 1 mg


I

ibruprofen
- sirup 100 mg
- tbl 400-600 mg

inzulin i analozi brzog djelovanja insulin i anal.
srednje i dugog djelovanja

izoniazid
- tbl 500 mg

izosorbmononitrat
- tablete 20 i 40 mg


K

kalcitrol*
- kapsule 0,25 i 0,5 ug

kalij klorid
- tbl 500 mg

kamilofin+metamizol
- dražeje

karbamazepin
- sirup 100 mg/5 mL
- tbl 200 mg

ketamin
- injekcije 50 mg

ketoprofen
- čepići 100 mg
- injekcije 100 mg
- kapsule 50 mg

klindamicin**
- injekcije 300 mg

kloksacilin
- injekcije 1 g
- kapsule 250 mg

klomifen
- tbl 50 mg

klorheksidin
- otopina 5%

klotrimazol
- krema
- otopina
- vaginalne 200 i 500 mg

klozapin
- tbl 25-100 mg

kodein fosfat
- tbl 30 mg


L

levodopa+benzerazid
- tbl (100+25) mg

levomepromazin
- tbl 25 i 100 mg

levotiroksin
- tbl 0,1 mg

lidokain
- gel
- injekcije 2%

lidokain + adrenalin
- injekcije 2%

lidokain kombinacija (antihemoroidna)
- čepići
- mast

litij karbonat
- tbl 300 mg

lizinopril
- tbl 5-20 mg


M

mebendazol
- suspenzija 100 mg
- tbl 100 mg

mesalazin*
- tbl 250 mg

metadon*
- injekcije 10 mg/mL
- kapi 1%
- tbl 5 mg

metformin*
- tbl 500 i 850 mg

mefilprednizolon
- injekcije 40 mg

metoklopramid
- injekcije 10 mg
- sirup 5 mg
- tbl 10 mg

metotreksat*
- injekcije 5-50 mg

metronidazol
- injekcije 500 mg
- tbl 250-500 mg
- vaginalete 500 mg

morfin*
- injekcije 10 mg
- kapsule 20-100 mg


N

natrij fluorid
- tbl 0,25 i 1 mg

natrij valproat
- dražeje 150 i 300 mg
- kapi 30%

nifedipin
- ret tbl 20 mg

nifuroksazid
- kapsule 100 mg
- sirup 200 mg

niskomolekularni heparin*
- injekcije

nistatin
- kapi 100.000 i.j.

nitrazepam
- tbl 5 mg

norfloksacin*
- tbl 400 mg


O

omeprazol*
- tbl 20 mg

oralna rehidratacijska so
- kesice 27,9 mg


P

pantoprazol*
- injekcije 40 mg

paracetamol
- čepići 120 mg
- sirup 120 mg/5 mL
- tbl 500 mg

permetrin
- krema 1%

pilokarpin
- kapi za oči 1 i 2%

pirazinamid
- tbl 500 mg

piridostigmin
- injekcije 1 g
- tbl 10 mg

povidin jodid
- otopina 7,5-10%

prednizon
- tbl 5 mg

prokarbazin*
- kapsule 50 mg

propafenon
- injekcije 70 mg
- tbl 150 i 300 mg

propiltiouracil*
- tbl 50 mg


R

ranitidin
- injekcije 50 mg
- tbl 150 i 300 mg

repaglinid*
- tbl 0,5-2 mg

rifampicin
- kapsule 300 mg

ritodrin
- injekcije 50 mg
- tbl 10 mg
- ret. kaps. 40 mg

ritonavir
- kapsule 100 mg
- otopina 80 mg/mL


S

salbutamol
- aerosol 0,1 mg
- injekcije 5 mg/5 mL
- otopina 5 mg/mL
- sirup 2 mg
- tbl 2 mg

salmeterol
- inhaler

sotalol
- tbl 80 i 160 mg

spirinolakton
- tbl 25-100 mg

streptomicin*
- injekcije 1 mg

sulfadiazin srebro
- krema 1%

sulfametoksazol+trimetoprim
- sirup 240 mg
- tbl 120 i 480 mg

sulfasalazin*
- tbl 500 mg

sulpirid
- injekcije 100 mg
- - kapsule 50 mg
- sirup 25 mg


T

tamoksifen*
- tbl 10 mg

teofilin
- kapsule 125-375 mg

tiamazol
- tbl 20 mg

timolol
- kapi za oči 0,25 i 0,5%

tiopental
- injekcije 0,5 i 1 g

tioridazin
- dražeje 10-100 mg
- ret. kapsule 30 mg

tramadol
- injekcije 50 i 100 mg
- kapi 100 mg
- kapsule 50 mg


U

ursodeoksikolna kiselina*
- kapsule 250 mg


V

vankomicin**
- injekcije 0,5 i 1 g

varfarin
- tbl 3 mg

verapamil
- injekcije 5 mg
- tbl 40-120 mg

vinbastin*
- injekcije 10 mg

vinkristin*
- injekcije 1 mg

vitamin A (retinol, akseroftol)
- injekcije 300.000 i.j.

vitamin B 1 (tiamin, aneurin)
- injekcije 100 i 250 mg

voda za injekcije
- ampule 2-10 mL


Z

zidovudin*
- kapsule 100-300 mg
- sirup 100 mg/5 mL


INFUZIONE OTOPINE I ZAMJENE KRVI

dekstran
glukoza 5-50%
humani albumin* 5 i 25%
kalij klorid 7,45%
manitol 10 i 20%
natrij hidrogenkarbonat 1,4 i 8,4%
natrij klorid 0,9%
natrij klorid sa glukozom
otopine za hemodijalizu*
otopine za peritonealnu dijalizu*
ringerova otopina
želatinski polimerizati


VAKCINE

BCG
difterija-tetanus-pertusis
difterija-tetanus
hemofilus influence b
hepatitis A
hepatitis B
influenca
meningokokus
morbili
morbili-rubeola-parotitis
pneumokokna
poliomijelitis (oralna)
rabies (HDC)
rubeola
tetanus
tifus
vakcina protiv žute groznice


SERUMI

antiserum protiv zmijskog otrova
imunoglobulin normalni humani
difterija antitoksin
rabies serum
tetanus antitoksin


ANTIDOTI I ANTAGONISTI

kalcij folinat
pralidoksim
protamin


KONTRASTNA SREDSTVA I DIJAGNOSTICI

amidotrizoat i kombinacije
barij sulfat
joheksol
jopanoatna kiselina
jopidol
natrij jopodat