Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU
O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POVOLJNIJIM UVJETIMA ZA STICANJE PRAVA NA STAROSNU MIROVINU VOJNIH OSIGURANIKA VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

Uredba o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/00), ( u daljnjem tekstu: Uredba), prestaje da važi.


Članak 2.

Starosna mirovina vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine , koji su ostvarili pravo na starosnu mirovinu sukladno sa Uredbom, isplaćivat će se od dana stupanja na snagu ove uredbe, prema članku 50. stavak 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/98 i 49/00).

Članak 3.

Usklađivanje mirovine iz članka 2. ove uredbe vršit će se sukladno sa člankom 51. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH",


V broj 111/2001
10. svibnja 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.