Na osnovu clana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU I PRIVREMENOM IMENOVANJU CLANA UPRAVNOG ODBORA ORIJENTALNOG INSTITUTA U SARAJEVU

I

Prof. dr MUHAMED NEZIROVIC razrjesava se duznosti clana Upravnog odbora Orijentalnog instituta u Sarajevu.

II

Za clana Upravnog odbora Orijentalnog instituta u Sarajevu imenuje se dr ENES PELIDIJA
V broj 208/97
16. oktobra/listopada 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.