Uredi i službe Vlade Federacije BiH

Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Direktorica: mr. Meliha Mujezinović Katana

Mula Mustafe Bašeskije 6, Sarajevo
Tel: +387 33 650 143
Fax: +387 33 650 094
Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 666-568, 666-587, 445-261
Fax: +387 33 666-568, 666-587Ured Vlade FBiH za evropske integracije

Direktor: mr. Vjekoslav Čamber

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 618-147

Fax: +387 33 618-146Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću

V.d. direktorice: dr.sci. Samira Demirović

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 212-986
Fax: +387 33 220-437
Hasana Kikića 18, Sarajevo
Tel: +387 33 665-883
Fax: +387 33 265-200
Hamdije Čemerlića br.2 Sarajevo
Tel: +387 33 663-424
Fax: +387 33 223-014