Samostalne federalne uprave i upravne organizacije


Hamdije Kreševljakovića br. 96, Sarajevo
Tel: +387 33 201-784
Fax: +387 33 586-056Federalni zavod za statistiku

Direktor: Emir Kremić

Zelenih Beretki 26, Sarajevo
Tel: +387 33 206-452
Fax: +387 33 657-704, 664-553Federalni hidrometeorološki zavod

Direktor: Almir Bijedić

Bardakčije 12, Sarajevo
Tel: +387 33 276-700
Fax: +387 33 276-701Arhiv Federacije BiH

Direktor: Admir Hadrović

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 214-481, 556-906
Fax: +387 33 556-905
Dola 15, Sarajevo
Tel: +387 33 667-272
Fax: +387 33 212-625Federalna direkcija robnih rezervi

Direktor: Tončo Bavrka

Antuna Branka Šimića br.4, Sarajevo
Tel: +387 33 207-911
Fax: +387 33 210-138Federalna uprava civilne zaštite

Direktor: Fahrudin Solak

Vitomira Lukića 10, Sarajevo
Tel: + 387 33 779-450
Fax: +387 33 779-499
Fehima ef. Čurčića 6, Sarajevo
Tel: +387 33 563-350
Fax: +387 33 563-351Federalni zavod za agropedologiju

v.d. direktor: Dženan Vukotić

Dolina broj 6, Sarajevo
Tel: +387 33 268-262
Fax: +387 33 268-261Federalni zavod za poljoprivredu

Direktor: Omer Kurtović

Butmirska cesta 40, 71 210 Ilidža
Tel: +387 33 774-230
Fax: +387 33 637-601Federalni zavod za geologiju

v.d. Direktora: Vedad Demir

Ustanička 11, 71 210 Ilidža
Tel: +387 33 483-360
+387 33 483-367
Fax: +387 33 483-361

Federalni agromediteranski zavod

Direktor: Marko Ivanković

Biskupa Đule br. 10, 88 000 Mostar
Tel: +387 36 335-050
Fax: +387 36 335-051