Nazad

Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Imenovanje Vlade Federacije BiH potvrđeno je 17. marta 2011. godine na zasjedanju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. U ovom sazivu Vlade FBiH dužnosti su preuzeli: premijer – Nermin NIKŠIĆ, zamjenik premijera i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jerko IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ, zamjenik premijera i ministar prostornog uređenja – Desnica RADIVOJEVIĆ, ministar unutrašnjih poslova – Predrag KURTEŠ, ministar pravde – Zoran MIKULIĆ, ministar finansija – Ante KRAJINA, ministar energije, rudarstva i industrije – Erdal TRHULJ, ministar prometa i komunikacija – Enver BIJEDIĆ, ministar rada i socijalne politike – Vjekoslav ČAMBER, ministar raseljenih osoba i izbjeglica – Adil OSMANOVIĆ, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Zukan HELEZ, ministar zdravstva – Rusmir MESIHOVIĆ, ministar obrazovanja i nauke – Damir MAŠIĆ, ministar kulture i sporta - Salmir KAPLAN, ministar trgovine – Milorad  BAHILJ, ministar razvoja, poduzetništva i obrta – Sanjin HALIMOVIĆ  i ministrica okoliša i turizma – Branka ĐURIĆ.

HRONOLOGIJA POPUNJAVANJA I IZMJENA SASTAVA VLADE

  • 17.3.2011. godine - Predstavnički dom  Parlamenta Federacije BiH  potvrdio imenovanje Vlade Federacije BiH
  • 28.01.2015. - Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir donio Odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra rada i socijalne politike Vjekoslava Čambera.
  • 15.01.2015. -  Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir donio Odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra dr. Rusmira Mesihovića.


    PROPISI KOJI REGULIŠU RAD VLADE FBIH