Nazad

Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2003-2006.

Imenovanje Vlade Federacije BiH potvrđeno je 14. februara 2003. godine na zasjedanju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. U tom sazivu Vlade FBiH dužnosti su preuzeli : premijer - Dr. Ahmet HADŽIPAŠIĆ, zamjenik premijera i ministar finansija - Dragan VRANKIĆ, zamjenik premijera i ministar kulture i sporta - Gavrilo GRAHOVAC, ministar odbrane - Miroslav NIKOLIĆ, ministar unutrašnjih poslova - Mevludin HALILOVIĆ, ministar pravde - Borjana KRIŠTO, ministar energije, rudarstva i industrije Dr. Izet ŽIGIĆ, ministar prometa i komunikacija - Mr. Nedžad BRANKOVIĆ, ministar rada i socijalne politike - Radovan VIGNJEVIĆ, ministar raseljenih osoba i izbjeglica - Edin MUŠIĆ, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Ibrahim NADAREVIĆ, ministar zdravstva - Tomo LUČIĆ, ministar obrazovanja i nauke - Dr. Zijad PAŠIĆ, ministar trgovine - Maid LJUBOVIĆ, ministar prostornog uređenja i okoliša - Ramiz MEHMEDAGIĆ, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Marinko BOŽIĆ, ministar razvoja, poduzetništva i obrta - Mladen ČABRILO.


HRONOLOGIJA POPUNJAVANJA I IZMJENA SASTAVA VLADE

 1. 2.9.2005. godine - Predsjednik Federacije BiH donio odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Ibrahima Nadarevića.
 2. 2.9.2005. godine - Predsjednik Federacije BiH donio odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra zdravstva Tome Lučića.
 3. 27.9.2005. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Zahida Crnkića za federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 4. 27.9.2005. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Vjekoslava Mandića za federalnog ministra zdravstva.
 5. 26.1.2006. godine - Predsjednik Federacije BiH donio odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra odbrane Miroslava Nikolića.
 6. 26.1.2006. godine - Predsjednik Federacije BiH donio odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra energije, rudarstva i industrije dr.Izeta Žigića.
 7. 22.2.2006. godine - Predsjednik Federacije BiH donio odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra prostornog uređenja i okoliša Ramiza Mehmedagića.
 8. 28.02.2006.godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje  mr.Vahida Heće za federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.
 9.  28.02.2006.godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje  dr.Ferida Otajagića za federalnog ministra prostornog uređenja.
 10.  28.02.2006. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Katice Čerkez za federalnog ministra okoliša i turizma.
 11. 09.02.2007. godine - Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdio imenovanje Dragana Vrankića za ministra finansija i trezora BiH.