Nazad

Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2001-2003.

Imenovanje Vlade FBiH verificirano je 12. marta 2001. godine na zasjedanju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. U tom sazivu Vlade FBiH dužnosti su preuzeli: premijer - dr. Alija BEHMEN, zamjenik premijera i ministar finansija dr. Nikola GRABOVAC, zamjenik ministra finansija - Šefika HAFIZOVIĆ, ministar odbrane - Mijo ANIĆ, zamjenik ministra odbrane - mr. Ferid BULJUBAŠIĆ,ministar unutrašnjih poslova Ramo MASLEŠA, zamjenik ministra unutrašnjih poslova - Tomislav LIMOV, ministar pravde - Zvonko MIJAN, zamjenik ministra pravde - Šahbaz DŽIHANOVIĆ, ministar energije, rudarstva i industrije- Hasan BEĆIROVIĆ, zamjenik ministra energije, rudarstva i industrije - mr. Vinko BOŠNJAK, ministar prometa i komunikacija Besim MEHMEDIĆ, zamjenik ministra prometa i komunikacija - Stipo BRDAR, ministar za socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice -Sefer HALILOVIĆ, zamjenik ministra za socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice - Mijat TUKA, ministar zdravstva - Željko MIŠANOVIĆ, zamjenik ministra zdravstva dr. Ekrem AJANOVIĆ, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta - dr. Mujo DEMIROVIĆ, zamjenik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta - dr. Dubravko LOVRENOVIĆ, ministar trgovine - Andrija JURKOVIĆ, zamjenik ministra trgovine - Alija Remzo BAKŠIĆ, ministar prostornog uredjenja i okoliša - Ramiz MEHMEDAGIĆ, zamjenik ministra prostornog uredjenja i okoliša - Boris BRITVAR, ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Suada HADŽOVIĆ, zamjenik ministra za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Dobrica JONJIĆ, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Behija HADŽIHAJDAREVIĆ, zamjenik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Krešo PEHAR, ministri bez portfelja - Mladen IVANKOVIĆ i Gavrilo GRAHOVAC.

HRONOLOGIJA POPUNJAVANJA I IZMJENA SASTAVA VLADE

 1. 12.10.2001. Muhamed Bešić, federalni ministar unutrašnjih poslova - federalni ministar unutarnjih poslova podnio neopozivu ostavku na ovu dužnost.
 2. 2. 28.11.2001. godine Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Rame Masleše za federalnog ministra unutrašnjih poslova.
 3. 3. 14.02.2002. godine Vlada FBiH razriješila je dužnosti sekretara Vlade FBiH
  Adnana Bešlagića.
  14.02.2002. godine Vlada FBiH imenovala je na funkciju sekretara Vlade FBiH
  Ismeta Trumića.
 4. 23.10.2001. godine odlukom predsjednika Federacije BiH, federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica Sefer Halilović razriješen dužnosti.
 5. 15.01.2002. godine predsjednik Federacije BiH je, na prijedlog premijera Vlade Federacije BiH, razriješio dužnosti sa danom 11.01.2002. godine, zamjenika ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kazimira Ivića.
  23.04.2002. godine Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Kreše Pehara za zamjenika federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 6. 14.06.2002. godine odlukom Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu
  Paddy Ashdown-a smijenjen je sa dužnosti ministra finansija u Vladi Federacije BiH dr. Nikola Grabovac