Posebna federalna tijela

Agencija za državnu službu FBiH

Direktor: Refik Begić

Kulovića br.7 Sarajevo
Tel: +387 33 552-040
Fax: +387 33 552-051Agencija za privatizaciju u FBiH

Rješenjem Vlade FBiH o razrjeďż˝enju direktora Agencija za privatizaciju u FBiH V.broj: 819/2020 od 18.6.2020.godine, Poslove direktora obavlja Drago Vrbić zamjenik direktora.

Maršala Tita 7, Sarajevo
Tel: +387 33 586-231
Fax: +387 33 586-234
Put života br.2 Sarajevo
Tel: +387 33 407-350
Fax: +387 33 210-532