Уред за сарадњу и заступање пред Уставним судом Босне и Херцеговине


Мула Мустафе Башескије 6.
САРАЈЕВО 
Тел: ++ 387 33 650 – 143
Фаx: ++ 387 33 650 – 094


Директорица


мр. Мелиха Мујезиновић Катана
Тел: ++ 387 33 650 – 143
Фаx: ++ 387 33 650 – 094


Организациона структура


  1. Директорица
  2. Сектор за сарадњу и извршенје одлука судова
  3. Сектор за опште, правне и финансијске послове

 

Дјелокруг


Уред за сарадњу и заступанје пред Уставним судом Босне и Херцеговине обавља слиједеће послове:

  • заступање Федерације Босне и Херцеговине пред Уставним судом Босне и Херцеговине, пружање релевантних информација Уставном суду Босне и Херцеговине и сарадња с њим,

  • стара се о провођењу одлука Дома за људска права, Комисије за људска права и Уставног суда Босне и Херцеговине,

  • сарађује са Агентом Вијећа министара Босне и Херцеговине пред Европским судом за људска права у предметима који се односе на Федерацију Босне и Херцеговине и стара се о провођењу тих одлука,

  • стара се о извршенју коначних и обавезујућих пресуда судова у Федерацији Босне и Херцеговине;

  • оперативне проведбе и праћења извршења гаранција Владе Федерације Босне и Херцеговине у вези с привременим пуштањем на слободу оптужених пред Међународним трибуналом за гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права и друге послове по захтјеву овог суда.


 


No database selected