Уреди и службе Владе Федерације БиХ


Уред за сарадњу и заступање пред Уставним судом Босне и Херцеговине

Директорица: мр. Мелиха Мујезиновић Катана

Мула Мустафе Башескије 6.
Сарајево
Тел: ++ 387 33 650 – 143
Факс: ++ 387 33 650 – 094
Хамдије Чемерлића 2
Сарајево
Тел: ++387 33 666-568, 666-587, 445-261 
Факс: ++387 33 666-568, 666-587 
Хамдије Чемерлића бр. 4,
Сарајево
Тел: +387 33 618-147

Факс: +387 33 618-146Уред Владе Федерације БиХ за односе с јавношћу

Директорица: Раска Брачковић - Дењалић

Хамдије Чемерлића 2 
Сарајево
Тел: ++ 387 33 21 29 86 
Факс: ++ 387 33 22 04 37 
Хасана Кикића 18
Сарајево
Телефон: ++ 387 33 66 58 83 
Fax : + + 387 33 26 52 00
Хамдије Чемерлића бр. 4,
Сарајево
Телефон ++ 387 33 66 34 24
Фаx: ++ 387 33 22 30 14

No database selected